Meny

Sopp

Sopp
Alle typer sopp som opptrer i bolighus er forårsaket av fuktighet, enten etter vannlekkasje eller kondens. Felles er behovet for utlufting og sirkulasjon i luften, og uttørking. Felles for alle soppene er at de kan forårsake problemer i luftveiene som for eksempel astma og allergier. Vi har 0 som toleransegrense i Norge, og det er viktig å utbedre skader og behandle soppen.
Mange opplever problemer med muggsopp etter vannskader eller dårlig inneklima.
Vi foretar prøver for å påvise vekst og eventuell sanering.

INNEKLIMA

Vi kan forestå en total inneklimavurdering av bolig / bedrift for å kartlegge eventuelle problemer
og anbefale forandringer
. Vi foretar bakteriekontroll etter kloakk og flomskader. Det kan også være viktig med
kvalitetskontroll etter sanering.

Luftveisproblemer.
Der hvor det forekommer luftveisproblemer og det kan være mistanke om store forekomster av
sporer eller annen luftforurensing kan vi være behjelplige med å foreta luftprøver.